"Černý humor je, když máš písek v oku. Morbidním se stává ve chvíli, když máš oko v písku."

Květen 2015

Platón - Symposion

17. května 2015 v 11:15 | Winter |  Knihy
Symposion od Platona jsem četla před dvěma lety a patří k mým nejmilejším. A když nám profesorka filozofie zadala úkol na seminární práci z vybraného filozofického díla, neváhala jsem ani na chviličku a sáhla po tomto spisu. Článek nebude recenze, ale rozbor. No...třeba bude i někomu užitečný.

Moje nejoblíbenější část celého dialogu je příběh o Androgynech, který je jednoduše nádherný. Také stojí za zvýšenou pozornost pasáž o Erótově zrození a rozhovory přítomných o lásce ke stejnému pohlaví.

Rozhodně si Symposion přečtěte, není ani příliš dlouhý, takže se dá bez problému přelouskat během víkendu. A navíc, pokud milujete mytologii starověkého Řecka a ještě jste nikdy žádný spis od starověkých filozofů nečetli, tak je toto dílo pro vás jako stvořené.

A když jsem se dívala na Wikipedii, nestačila jsem se divit, kolik je tam faktických chyb. Autor úplně vynechal Diotimu! Jak někdo může zapomenout na Diotimu, jedinou ženu, která se účastní celého dialogu a vede rozhovor s největším učencem v dějinách?

Starořecký Symposion


Symposion je spis od řeckého filozofa Platona, který jej napsal nejspíš v roce 385 př.n.l. Slovo symposion by se dalo přeložit jako hostina. Na těchto hostinách se ve starověkém Řecku scházeli významní lidé a diskutovali nad různými tématy.

Celý spis jsou vlastně dva dialogy. První vede Apollodóros se svým známím, kterého potkal, když se vracel z Faléru (nejstarší athénský přístav). Poté mu do detailu vypráví o symposionu a rozhovorech odehrávajících se mezi Platonem, Sokratem, Faidrem (jemu věnoval Platón samostatný stejnojmený spis), Pausaniem, Eryximachem, Aristofanésem, Agathónem, Sokratem, Alkibiadésem a Diotimou (větškyní). Symposion je de fakto dialog v dialogu.


Tito lidé byli hosty na oslavě boha Dionýsa, kterou pořádal Agathón, výtěz dramatické soutěže. Soutěže uměleckého zamření byly součástí zábavy.

Po hostině rozebírali různá témata (bohové, vznik světa, homosexuální láska atd.) Hlavním tématem byl ale názor přítomných na Eróta a podstatu lásky.

Pausanias například tvrdil, že Erótové jsou dva (protože i Afrodity jsou dvě), jeden symbolizuje heterosexuální lásku, druhý homosexuální. Napadá tak Faidrovo tvrzení, který mluví o vzniku Eróta (a jeho jedinečnosti) poté, co byla stvořena Gaia a Chaos. S Pausaniasem souhlasí Eryximachos, obhajuje jeho názor a přidává své vlastní myšlenky. Doplňuje, že každý člověk má právo na lásku bez ohledu na to, zda je krásný či nikoliv.

Další účastník diskuze, Aristofanés, si myslel, že lidé si Eróta nevšímali (nevytvářeli mu oltáře atd). Poté mluví o Androgynech, pradávných tvorech, kteří byli složení ze dvou lidí - muž, muž - žena, žena - muž, žena. Zeus je poté rozdělil a od té doby se navzájem hledají. Podle Aristofanése je láska hledání spřízněné osoby, se kterou by se člověk mohl opět spojit.

K dialogu se poté přikládá Agáthón a podle něho je Erós nejlepší a nejdokonalejší. Sokratés všechny předešlé diskutující ocenil a poté sám přidal několik svých názorů o Erósovi, bozích, kráse (krásu a ošklivost přirovnává k dobru a zlu) a lásce. Diotima poté vede se Sokratem dialog o původu Eróta a idealizované lásky (během tohoto rozhovoru zazní i báje o Erótově stvoření).

Po Sokratově řeči se přítomní pohádájí a Alkibiadés se Sokratovi ironický vysmívá. Nakonec ho ale vyslechne. Poté spolu hosté ještě nějakou dobu popíjejí, než se rozloučí a odejdou domů.

Diotima
Zdroje obrázků:

https://en.wikipedia.org/wiki/Symposium_(Plato)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diotima


Zdroje obrázků v menu:
http://www.gettyimages.in/
http://thediaryofahufflepuff.tumblr.com/
tumblr.com